Besøksadresse: 
HOVEDKONTOR: St. Olavs plass 3, 0165 Oslo
FILIAL: Åsegjerdet 13, 6017 Ålesund
Postaddresse: 
Pb. 8923 St. Olavs plass, 0028 Oslo
Kontakttelefon: 
HOVEDKONTOR: +47 22 60 64 80
FILIAL: +47 977 46 299
Kontaktfaks: 
+47 22 33 43 02