Aktuelt

Borgarting lagmannsrett - dom og kjennelse: 2008-01-07. LB-2007-103906 (P-vekt: 8:06)
07. Jan 2008
Strafferett, databedrageri, dokumentfalsk, organisert kriminalitet, fortsatt straffbart forhold. Straffeloven § 185 annet ledd, jfr. § 60a, straffeloven § 145 annet ledd, jfr. første, tredje og fjerde ledd, jfr. § 60a. Straffeloven § 270 første ledd nr. 2, jfr. annet ledd, jfr. § 271, jfr. § 60a, straffeloven § 183, jfr. § 60a, straffeloven § 317, jfr. § 60a. - Omfattende sak om bruk av forfalskede kredittkort i årene 2004, 2005 og 2006 i Oslo-området.
Jeg flyktet fra mine brødres fiender - VG Nett om Gjengkriminalitet
06. Jul 2007
26-åringens forsvarer advokat Anita Hessen mener klientens sak nå står sterkere. - Det er ikke overraskende dersom siktelsen mot min klient.
Siktet gjengbror i England meldte seg - VG Nett om Gjengkriminalitet
18. May 2007
Politiet vil ikke bekrefte avisens opplysninger, men mannens advokat Anita Hessen sier til avisen at avhøret av hennes klient startet ved...
Adil i navne-strid
19. Jan 2007
Sajjad Thathaals advokat Anita Hessen har hentet inn omfattende dokumentasjon fra Pakistan.

Pages