Hege Tolnæs
Advokatsekretær
Annet: 
Advokatsekretær Hege Tolnæs utgjør en del av teamet som behandler alle henvendelser fra klienter i første instans. Dette innebærer blant annet å ta i mot klienter i forbindelse med møter på kontoret, ved telefonsamtaler inn til kontoret eller pr post/mail. I tillegg er hun personlig sekretær for en del av kontorets advokater og utfører utrednings- og praktisk arbeid i forbindelse med dette.